नेपाल सरकारको राष्ट्रिय योजना अायोगले ४७,००० कोटाको जब भ्याकेन्सि खुलाएको छ।घरमै बसि अनलाईनबाट भर्न सकिने!!

सामाचार

नेपाल सरकार अन्तर्गत राष्ट्रिय योजना अायोगद्वारा २०७८ को जनगनणाको लागि ४७,००० करारको लागि अावेदन खुलाएको छ।जसमध्य ३९,००० संख्या गणकको लागि छुट्याईएको छ।गणकको लागि अावेदन भर्न अाबेदकको योग्यता +२ पास गरेको हुनु पर्छ भने ८,००० सुपरिवेक्षणको लागि खुलाएको छ, जस अन्तर्गत अाबेदकले स्नातक उतिर्ण गरेको हुनु पर्ने छ।यो अावेदन भर्न अावेदकहरुले घरमै बसि मुबाईलको माध्यमबाट अनलाईनबाट भर्न पनि सकिन्छ।

दरखास्त कसरी दिने!

सुपरिवेक्षक

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ काे दफा १३ बमाेजिमकाे देहाय बमाेजिमकाे याेग्यता पुगेकाे नेपाली नागरिकले सुपरिवेक्षकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

न्यूनतम शैक्षिक याेग्यता: स्नातक तह वा साेसरह उत्तीर्ण गरेकाे ।उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेकाे। महिलाकाे हकमा ४५ (पैँतालिस्) वर्ष ननाघेकाे ।स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसाेबास गरेकाे नागरिक।

गणक

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन निर्देशिका २०७७ काे दफा १३ बमाेजिमकाे देहाय बमाेजिमकाे याेग्यता पुगेकाे नेपाली नागरिकले गणकका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्।

न्यूनतम शैक्षिक याेग्यता: १०‌+२ (दश जाेड दुई) वा साेसरह उत्तीर्ण गरेकाे।उमेर: दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म १८ (अठार) वर्ष पूरा भई ४० (चालिस) वर्ष ननाघेकाे। महिलाकाे हकमा ४५ (पैँतालिस्) वर्ष ननाघेकाे ।स्थानीय तह: सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसाेबास गरेकाे नागरिक।

अनलाईन मार्फत दरखास्त दिँदा अपलाेड गर्नुपर्ने कागजात र प्रमाणपत्र

हालसालै खिचेकाे पासपाेर्ट साईजकाे फाेटाेकाे स्क्यान/डिजिटल कपी,नेपाली नागरिकताकाे प्रमाण पत्रकाे स्क्यान/डिजिटल कपी (दुवै साईड),न्यूनतम शैक्षिक याेग्यताकाे लब्धाङ्क प्रमाणपत्र (Transcript) काे स्क्यान/डिजिटल कपी,यदि उम्मेदवारले तथ्या‌ंक संकलनसम्बन्धी कुनै तालीम लिएकाे वा तथ्यांक सकंलनकाे अनुभव भएकाे कुरा उल्लेख गर्न चाहेमा साे कुरा पुष्टी हुने कागजातकाे स्क्यान/डिजिटल कपी समेत अपलाेड गर्नुपर्नेछ।उम्मेदवारले दरखास्तसाथ अपलाेड गर्नुपर्ने कागजातकाे स्क्यान/डिजिटल कपी बढीमा ५१२ केबी (512 KB) सम्म र १०२४ पिक्सेल (1024px) सम्म हुनुपर्नेछ,उम्मेदवारले नयाँ फाराम सुरु गरेकाे ७ (सात) दिनसम्म त्यस्ताे फाराममा आवश्यक जानकारी फेरबदल गरी अन्तिममा पेश गरी सब्मिसन् नम्बर (Submission Number) प्राप्त गर्न सक्नेछ।

यसका लागि फारामकाे तल पट्टी रहेकाे “सेभ गर्नुहाेस्” बटनमा थिच्नुपर्नेछ र सम्पादन गर्नका लागि दिइएकाे प्रक्रियाकाे पालना गरी जानकारी सम्पादन गर्न सकिनेछ।तर, उम्मेदवारले एकपटक फाराममा अनिवार्य रहेका विवरण भरी पेश गरी सब्मिसन् नम्बर (Submission Number) लिईसकेकाेमा त्यस्ताे फाराम सम्पादन गरी पुनः पेश गर्न सकिने छैन।स्रोत : नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना अायोग केन्द्रीय बिभाग

Leave a Reply